[PATCH 2/2] Updated Norwegian translations.

subsurface at henrik.synth.no subsurface at henrik.synth.no
Mon Nov 12 01:30:28 PST 2012


From: Henrik Brautaset Aronsen <subsurface at henrik.synth.no>

Updates after the latest changes (zoom, tec profiles etc.).

Signed-off-by: Henrik Brautaset Aronsen <subsurface at henrik.synth.no>
---
 po/nb_NO.po | 51 +++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 23 insertions(+), 28 deletions(-)

diff --git a/po/nb_NO.po b/po/nb_NO.po
index c7bf1bc..053dba7 100644
--- a/po/nb_NO.po
+++ b/po/nb_NO.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: 2.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-11-12 10:19+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-22 08:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-12 10:28+0100\n"
 "Last-Translator: Henrik Brautaset Aronsen <subsurface at henrik.synth.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål\n"
 "Language: nb_NO\n"
@@ -83,11 +83,11 @@ msgstr "(%s) eller (%s)"
 
 #: print.c:543
 msgid "1 dive per page"
-msgstr ""
+msgstr "Ett dykk per side"
 
 #: print.c:539
 msgid "6 dives per page"
-msgstr ""
+msgstr "Seks dykk per side"
 
 #: gtk-gui.c:955 gtk-gui.c:1027
 msgid "About Subsurface"
@@ -106,18 +106,17 @@ msgid "Add to trip above"
 msgstr "Slå sammen med turen over"
 
 #: statistics.c:745
-#, fuzzy
 msgid "Air Temp"
-msgstr "Snitt-temp."
+msgstr "Lufttemperatur"
 
 #: info.c:541
 #, c-format
 msgid "Air Temp in %s"
-msgstr ""
+msgstr "Lufttemperatur i %s"
 
 #: gtk-gui.c:1732
 msgid "Always prefer downloaded dive"
-msgstr ""
+msgstr "Foretrekk alltid det nedlasta dykket"
 
 #: main.c:46
 msgid "Apr"
@@ -266,7 +265,7 @@ msgstr "Dybde:"
 
 #: gtk-gui.c:1563
 msgid "Device or mount point"
-msgstr ""
+msgstr "Enhet eller montert disk"
 
 #. ++GETTEXT 80 char buffer: dive nr, weekday, month, day, year, hour, min
 #: info.c:107
@@ -393,9 +392,8 @@ msgid "Equipment"
 msgstr "Utstyr"
 
 #: libdivecomputer.c:289
-#, fuzzy
 msgid "Error obtaining water salinity"
-msgstr "Feil ved lesing av detaljer"
+msgstr "Feil ved lesing av saltnivå"
 
 #: libdivecomputer.c:240
 msgid "Error parsing the datetime"
@@ -493,7 +491,7 @@ msgstr "Filter"
 
 #: gtk-gui.c:1726
 msgid "Force download of all dives"
-msgstr ""
+msgstr "Tving nedlasting av alle dykk"
 
 #: main.c:37
 msgid "Fri"
@@ -509,7 +507,7 @@ msgstr "Gassmiks"
 
 #: gtk-gui.c:599
 msgid "General Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Vanlige innstillinger"
 
 #: gtk-gui.c:1012
 msgid "Help"
@@ -636,9 +634,8 @@ msgid "May"
 msgstr "mai"
 
 #: divelist.c:2143
-#, fuzzy
 msgid "Merge dives"
-msgstr "Slett dykk"
+msgstr "Slå sammen dykk"
 
 #: divelist.c:2184
 msgid "Merge trip with trip above"
@@ -737,19 +734,19 @@ msgstr "Åpne..."
 
 #: libdivecomputer.c:84
 msgid "PO2"
-msgstr "PO2"
+msgstr "PO₂"
 
 #: uemis.c:152
 msgid "PO2 Ascend Alarm"
-msgstr "Alarm: oppstigning / PO2"
+msgstr "Alarm: oppstigning / PO₂"
 
 #: uemis.c:150
 msgid "PO2 Ascend Warning"
-msgstr "Advarsel: oppstigning /PO2"
+msgstr "Advarsel: oppstigning /PO₂"
 
 #: uemis.c:147
 msgid "PO2 Green Warning"
-msgstr "Advarsel: grønn / PO2"
+msgstr "Advarsel: grønn / PO₂"
 
 #: gtk-gui.c:613
 msgid "PSI"
@@ -869,14 +866,12 @@ msgid "Save..."
 msgstr "Lagre..."
 
 #: gtk-gui.c:868
-#, fuzzy
 msgid "Select Events"
 msgstr "Velg hendelser"
 
 #: gtk-gui.c:1025
-#, fuzzy
 msgid "Select Events..."
-msgstr "Velg hendelser..."
+msgstr "Velg hendelser…"
 
 #: main.c:47
 msgid "Sep"
@@ -905,7 +900,7 @@ msgstr "Vis kolonner"
 
 #: gtk-gui.c:710
 msgid "Show Partial Pressure Graphs in Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Vis graf for partialtrykk i profil"
 
 #: equipment.c:959 equipment.c:1494
 msgid "Size"
@@ -958,7 +953,7 @@ msgstr "Info: trykk"
 
 #: gtk-gui.c:697
 msgid "Tec Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Tek-innstillinger"
 
 #: gtk-gui.c:637
 msgid "Temp"
@@ -1061,7 +1056,7 @@ msgstr "Vis"
 
 #: info.c:538 statistics.c:738
 msgid "Visibility"
-msgstr ""
+msgstr "Sikt"
 
 #: gtk-gui.c:616
 msgid "Volume:"
@@ -1236,19 +1231,19 @@ msgstr "ingen"
 
 #: gtk-gui.c:752
 msgid "pHe"
-msgstr ""
+msgstr "pHe"
 
 #: gtk-gui.c:757
 msgid "pHe threshold"
-msgstr ""
+msgstr "pHe-grense"
 
 #: gtk-gui.c:735 gtk-gui.c:740
 msgid "pN"
-msgstr ""
+msgstr "pN"
 
 #: gtk-gui.c:718 gtk-gui.c:723
 msgid "pO"
-msgstr ""
+msgstr "pO"
 
 #: dive.c:41
 msgid "pascal"
-- 
1.7.11.5More information about the subsurface mailing list