[PATCH] Updated Bulgarian Translation

Lubomir I. Ivanov neolit123 at gmail.com
Mon Oct 22 09:06:44 PDT 2012


From: "Lubomir I. Ivanov" <neolit123 at gmail.com>

- Added libdivecomputer texts
- More small typo fixes

Signed-off-by: Lubomir I. Ivanov <neolit123 at gmail.com>
---
 po/bg_BG.po | 98 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 47 insertions(+), 51 deletions(-)

diff --git a/po/bg_BG.po b/po/bg_BG.po
index 2cce3b8..bc6457f 100644
--- a/po/bg_BG.po
+++ b/po/bg_BG.po
@@ -83,7 +83,7 @@ msgstr "(%s) или (%s)"
 
 #: gtk-gui.c:851 gtk-gui.c:923
 msgid "About Subsurface"
-msgstr ""
+msgstr "За Subsurface"
 
 #: gtk-gui.c:917
 msgid "Add Dive..."
@@ -267,9 +267,8 @@ msgid "Dive #%d - "
 msgstr "Гмуркане №%d - "
 
 #: libdivecomputer.c:254
-#, fuzzy, c-format
 msgid "Dive %d: %s %d %04d"
-msgstr "Гмуркане №%d - %s"
+msgstr "Гмуркане №%d: %s %d %04d"
 
 #: gtk-gui.c:1134 info.c:700 statistics.c:711
 msgid "Dive Info"
@@ -297,7 +296,7 @@ msgstr "Леководолазен Компютър"
 
 #: libdivecomputer.c:373
 msgid "Dive data import error"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при вход на данни"
 
 #: print.c:476
 msgid "Dive details"
@@ -381,48 +380,48 @@ msgstr "Екипировка"
 
 #: libdivecomputer.c:240
 msgid "Error parsing the datetime"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при разряд на дата и час"
 
 #: libdivecomputer.c:259
 msgid "Error parsing the divetime"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при рaзряд на време за гмуркане"
 
 #: libdivecomputer.c:286
 msgid "Error parsing the gas mix"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при рaзряд на газ микс"
 
 #: libdivecomputer.c:279
 msgid "Error parsing the gas mix count"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при рaзряд на газ микс брой"
 
 #: libdivecomputer.c:269
 msgid "Error parsing the maxdepth"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при рaзряд на максимална дълбочина"
 
 #: libdivecomputer.c:294
 msgid "Error parsing the samples"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при рaзряд на стойности"
 
 #: libdivecomputer.c:369
 msgid "Error registering the cancellation handler."
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при регистриране на направление за отменяне"
 
 #: libdivecomputer.c:231
 msgid "Error registering the data"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при регистриране на данни"
 
 #: libdivecomputer.c:364
 msgid "Error registering the event handler."
-msgstr ""
+msgstr "Грешка при регистриране на направление за събития"
 
 #: libdivecomputer.c:339
 #, c-format
 msgid "Event: systime=%<PRId64>, devtime=%u\n"
-msgstr ""
+msgstr "Събитие: systime=%<PRId64>, devtime=%u\n"
 
 #: libdivecomputer.c:325
 msgid "Event: waiting for user action"
-msgstr ""
+msgstr "Събитие: изчаквание на действие от потребителя"
 
 #: divelist.c:2116
 msgid "Expand all"
@@ -435,7 +434,7 @@ msgstr "Фаренхайт"
 #: gtk-gui.c:140
 #, c-format
 msgid "Failed to open %i files."
-msgstr "Немогат да бъдат отворени %i файла"
+msgstr "Не могат да бъдат отворени %i файла"
 
 #: parse-xml.c:1498
 #, c-format
@@ -450,12 +449,12 @@ msgstr "Не може да бъде напревен разбор на '%s'.\n"
 #: file.c:266
 #, c-format
 msgid "Failed to read '%s'"
-msgstr "Неможе да бъде прочетен '%s'"
+msgstr "Не може да бъде прочетен '%s'"
 
 #: file.c:262
 #, c-format
 msgid "Failed to read '%s'.\n"
-msgstr "Неможе да бъде прочетен '%s'.\n"
+msgstr "Не може да бъде прочетен '%s'.\n"
 
 #: main.c:46
 msgid "Feb"
@@ -682,7 +681,7 @@ msgstr "Нов"
 
 #: libdivecomputer.c:84
 msgid "OLF"
-msgstr ""
+msgstr "OLF"
 
 # АЗПК = Апарат за Поносимост на Кислород
 #: divelist.c:1272 gtk-gui.c:637 statistics.c:737
@@ -695,7 +694,7 @@ msgstr "Окт"
 
 #: libdivecomputer.c:427
 msgid "Odd pthread error return"
-msgstr ""
+msgstr "Грешка върната от phread"
 
 #: gtk-gui.c:315
 msgid "Open File"
@@ -707,7 +706,7 @@ msgstr "Отвори..."
 
 #: libdivecomputer.c:84
 msgid "PO2"
-msgstr ""
+msgstr "PO2"
 
 #: uemis.c:149
 msgid "PO2 Ascend Alarm"
@@ -985,7 +984,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Uemis Zurich: Файловата система е почти пълна\n"
 "Излючете/Свържете на ново леководолазния компютър\n"
-"и опитайте отново"
+"и опитайте пак"
 
 #: uemis-downloader.c:29
 msgid ""
@@ -1003,17 +1002,16 @@ msgstr "Uemis не може да бъде зареден"
 
 #: libdivecomputer.c:390
 msgid "Unable to create libdivecomputer context"
-msgstr ""
+msgstr "Не може да бъде създаден libdivecomputer контекст"
 
 #: libdivecomputer.c:225
 #, c-format
 msgid "Unable to create parser for %s %s"
-msgstr ""
+msgstr "Не може да бъде създаден разряд за %s %s"
 
 #: libdivecomputer.c:392
-#, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open %s %s (%s)"
-msgstr "Немогат да бъдат отворени %i файла"
+msgstr "Не може да бъдe отворен %s %s (%s)"
 
 #: gtk-gui.c:579
 msgid "Units"
@@ -1082,7 +1080,7 @@ msgstr "въздух"
 
 #: libdivecomputer.c:84
 msgid "airtime"
-msgstr ""
+msgstr "време за въздух"
 
 #: equipment.c:832
 msgid "ankle"
@@ -1090,7 +1088,7 @@ msgstr "глезен"
 
 #: libdivecomputer.c:80
 msgid "ascent"
-msgstr ""
+msgstr "покачване"
 
 #: equipment.c:833
 msgid "backplate weight"
@@ -1106,15 +1104,15 @@ msgstr "колан"
 
 #: libdivecomputer.c:81
 msgid "bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "бележка"
 
 #: libdivecomputer.c:80
 msgid "ceiling"
-msgstr ""
+msgstr "таван"
 
 #: libdivecomputer.c:83
 msgid "ceiling (safety stop)"
-msgstr ""
+msgstr "таван (безопасен стоп)"
 
 #: equipment.c:834
 msgid "clip-on"
@@ -1126,15 +1124,15 @@ msgstr "кб.фута"
 
 #: libdivecomputer.c:80
 msgid "deco"
-msgstr ""
+msgstr "декомпресия"
 
 #: libdivecomputer.c:83
 msgid "deepstop"
-msgstr ""
+msgstr "дълбочина на спиране"
 
 #: libdivecomputer.c:83
 msgid "divetime"
-msgstr ""
+msgstr "време за гмуркане"
 
 #: dive.c:113 divelist.c:1264 info.c:867
 msgid "ft"
@@ -1142,11 +1140,11 @@ msgstr "фута"
 
 #: libdivecomputer.c:82
 msgid "gaschange"
-msgstr ""
+msgstr "смяна на газ"
 
 #: libdivecomputer.c:84
 msgid "heading"
-msgstr ""
+msgstr "посока"
 
 #: equipment.c:830
 msgid "integrated"
@@ -1154,7 +1152,7 @@ msgstr "вградена"
 
 #: libdivecomputer.c:103
 msgid "invalid event number"
-msgstr ""
+msgstr "грешен номер на събитие"
 
 #: dive.c:136 equipment.c:1045 gtk-gui.c:607
 msgid "kg"
@@ -1173,7 +1171,6 @@ msgid "m"
 msgstr "м"
 
 #: libdivecomputer.c:84
-#, fuzzy
 msgid "maxdepth"
 msgstr "Макс. Дълбочина"
 
@@ -1184,7 +1181,7 @@ msgstr "мин"
 #: libdivecomputer.c:333
 #, c-format
 msgid "model=%u (0x%08x), firmware=%u (0x%08x), serial=%u (0x%08x)"
-msgstr ""
+msgstr "model=%u (0x%08x), firmware=%u (0x%08x), serial=%u (0x%08x)"
 
 #: statistics.c:501
 #, c-format
@@ -1193,7 +1190,7 @@ msgstr "повече от %d дни"
 
 #: libdivecomputer.c:80
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "няма"
 
 #: dive.c:41
 msgid "pascal"
@@ -1205,31 +1202,31 @@ msgstr "psi"
 
 #: libdivecomputer.c:80
 msgid "rbt"
-msgstr ""
+msgstr "rbt"
 
 #: libdivecomputer.c:84
 msgid "rgbm"
-msgstr ""
+msgstr "rgbm"
 
 #: libdivecomputer.c:81
 msgid "safety stop"
-msgstr ""
+msgstr "безопасен стоп"
 
 #: libdivecomputer.c:82
 msgid "safety stop (mandatory)"
-msgstr ""
+msgstr "безопасен стоп (задължителен)"
 
 #: libdivecomputer.c:82
 msgid "safety stop (voluntary)"
-msgstr ""
+msgstr "безопасен стоп (свободен)"
 
 #: libdivecomputer.c:81
 msgid "surface"
-msgstr ""
+msgstr "повърхност"
 
 #: libdivecomputer.c:85
 msgid "tissue level warning"
-msgstr ""
+msgstr "внимание: ниво на тъканта"
 
 #. ++GETTEXT the term translator-credits is magic - list the names of the tranlators here
 #: gtk-gui.c:859
@@ -1238,7 +1235,7 @@ msgstr "Lubomir I. Ivanov"
 
 #: libdivecomputer.c:81
 msgid "transmitter"
-msgstr ""
+msgstr "предавател"
 
 #: equipment.c:1386 equipment.c:1406
 msgid "unkn"
@@ -1253,9 +1250,8 @@ msgid "unspecified"
 msgstr "неопределен"
 
 #: libdivecomputer.c:81
-#, fuzzy
 msgid "violation"
-msgstr "Местоположение"
+msgstr "нарушение"
 
 #: equipment.c:1522
 msgid "weight"
@@ -1263,7 +1259,7 @@ msgstr "Тегло"
 
 #: libdivecomputer.c:80
 msgid "workload"
-msgstr ""
+msgstr "натовареност"
 
 #~ msgid "About"
 #~ msgstr "Информация"
-- 
1.7.11.msysgit.0More information about the subsurface mailing list