[PATCH] Updated Swedish translation

Fredrik Steen fredrik at ppo2.se
Fri Feb 8 02:10:07 PST 2013


From: Fredrik Steen <fredrik at ppo2.se>
Date: Fri, 8 Feb 2013 10:54:48 +0100
Subject: [PATCH] Updated Swedish translation

Some updates to the Swedish translation.

Signed-off-by: Fredrik Steen <fredrik at ppo2.se>
---
 po/sv_SE.po |  104 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 53 insertions(+), 51 deletions(-)

diff --git a/po/sv_SE.po b/po/sv_SE.po
index 2c6452c..28ef8b7 100644
--- a/po/sv_SE.po
+++ b/po/sv_SE.po
@@ -141,7 +141,7 @@ msgid ""
 "Deco:%umin @ %.0f %s"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"Deco:%umin @ %.0f %s"
+"Deko:%umin @ %.0f %s"

 #: profile.c:2131
 #, c-format
@@ -150,7 +150,7 @@ msgid ""
 "Deco:unkn time @ %.0f %s"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"Deco:okänd tid @ %.0f %s"
+"Deko:okänd tid @ %.0f %s"

 #: profile.c:2168
 #, c-format
@@ -279,7 +279,7 @@ msgstr "0.7 ft³/min"

 #: print.c:907
 msgid "1 dive per page"
-msgstr "1 dykning per sida"
+msgstr "1 dyk per sida"

 #: planner.c:1231
 msgid "17 l/min"
@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr "beräknat tak i 3m steg"

 #: print.c:903
 msgid "6 dives per page"
-msgstr "6 dykningar per sida"
+msgstr "6 dyk per sida"

 #: planner.c:1203
 msgid ""
@@ -312,8 +312,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<small>Lägg till dyksegment nedan.\n"
 "Var rad beskriver en del av den planerade dykningen.\n"
-"En rad med djup, tid och gas-information beskriver ett segment som
slutar på det givna djupet, efter den givna tiden (om relative tid, ex
'+3:30') eller vid den givna tiden (om absolut), och använder den
divna gasen.\n"
-"En tom gas betyder 'samma gas som förra segment'' (eller luft  om
det inte fanns en tidigare gas).\n"
+"En rad med djup, tid och gas-information beskriver ett segment som
slutar på det givna djupet, efter den givna tiden (om relative tid,
t.ex. '+3:30') eller vid den givna tiden (om absolut), och använder
den divna gasen.\n"
+"En tom gas betyder 'samma gas som tidigare segment'' (eller luft  om
det inte fanns en tidigare gas).\n"
 "En rad som har ett djup och gas men ingen tid är speciell; det
informerar pleneringen att den gasen kan användas för planering när
planen överskrider det givna djpet.\n"
 "CC SetPoint används for CC (rebreather) dykningar, lämna tomt för OC.</small>"

@@ -348,7 +348,7 @@ msgstr "Lufttryck"

 #: statistics.c:844
 msgid "Air Temp"
-msgstr "Luft-temp"
+msgstr "Lufttemp"

 #: info.c:714
 #, c-format
@@ -357,7 +357,7 @@ msgstr "Lufttemp i %s"

 #: download-dialog.c:391
 msgid "Always prefer downloaded dive"
-msgstr "Preferera nyladdad dykningsinformation"
+msgstr "Föredra alltid nyladdad dykinformation"

 #: main.c:71
 msgid "Apr"
@@ -402,7 +402,7 @@ msgstr "Medel-SAC"

 #: statistics.c:782
 msgid "Avg Temp"
-msgstr "Medel-temp."
+msgstr "Medel-temp"

 #: statistics.c:789
 msgid "Avg Time"
@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr "Medel-tid"
 #: profile.c:408
 #, c-format
 msgid "Bailing out to OC"
-msgstr "Byt från sluten till öppen krets"
+msgstr "Bailout till öppet system"

 #: gtk-gui.c:634
 msgid "Bar"
@@ -421,7 +421,7 @@ msgstr "bar"
 #: info.c:1153
 #: print.c:511
 msgid "Buddy"
-msgstr "Buddy"
+msgstr "Parkamrat"

 #: planner.c:1142
 msgid "CC SetPoint"
@@ -461,7 +461,7 @@ msgstr "Sammanslå alla"

 #: webservice.c:119
 msgid "Connecting..."
-msgstr "Tar kontakt..."
+msgstr "Kontaktar..."

 #: webservice.c:23
 msgid "Connection Error: "
@@ -484,11 +484,11 @@ msgstr "Cyl"
 #: equipment.c:1029
 #: print.c:205
 msgid "Cylinder"
-msgstr "Cylinder"
+msgstr "Flaska"

 #: equipment.c:1539
 msgid "Cylinders"
-msgstr "Cylindrar"
+msgstr "Flaskor"

 #: profile.c:2098
 #, c-format
@@ -544,7 +544,7 @@ msgstr "Djup (%s):"

 #: uemis.c:222
 msgid "Depth Limit Exceeded"
-msgstr "Maxdjup överskridits"
+msgstr "Maxdjup har överskridits"

 #: gtk-gui.c:628
 msgid "Depth:"
@@ -608,7 +608,7 @@ msgstr "Dyktidsnot"

 #: download-dialog.c:288
 msgid "Dive computer vendor and product"
-msgstr "Dykdator leverantör och produkt"
+msgstr "Dykdatorleverantör och produkt"

 #: libdivecomputer.c:680
 msgid "Dive data import error"
@@ -628,7 +628,7 @@ msgstr "Divemaster"

 #: planner.c:1219
 msgid "Dive starts when?"
-msgstr "Dykninen börjar när?"
+msgstr "När börjar dyket?"

 #: print.c:510
 msgid "Dive#"
@@ -652,19 +652,19 @@ msgstr "Dykplatser"

 #: download-dialog.c:366
 msgid "Download From Dive Computer"
-msgstr "Ladda ned från dykdator"
+msgstr "Ladda ner från dykdator"

 #: gtk-gui.c:1366
 msgid "Download From Dive Computer..."
-msgstr "Ladda ned från dykdator..."
+msgstr "Ladda ner från dykdator..."

 #: webservice.c:207
 msgid "Download From Web Service"
-msgstr "Ladda ned från webservis"
+msgstr "Ladda ner från webbtjänst"

 #: gtk-gui.c:1367
 msgid "Download From Web Service..."
-msgstr "Ladda ned från webservis..."
+msgstr "Ladda ned från webbtjänst..."

 #: webservice.c:29
 msgid "Download Success!"
@@ -701,23 +701,23 @@ msgstr "Redigera"

 #: gtk-gui.c:1382
 msgid "Edit Device Names"
-msgstr "Editera Enhetsnamn"
+msgstr "Ändra Enhetsnamn"

 #: gtk-gui.c:1242
 msgid "Edit Dive Computer Nicknames"
-msgstr "Editera dykdatorers namn"
+msgstr "Ändra dykdatorers namn"

 #: info.c:857
 msgid "Edit Trip Info"
-msgstr "Redigera reseinformation"
+msgstr "Ändra reseinformation"

 #: divelist.c:2372
 msgid "Edit Trip Summary"
-msgstr "Redigera resesammandrag"
+msgstr "Ändra resesammandrag"

 #: gtk-gui.c:1302
 msgid "Edit a dive computer nickname by double-clicking the in the
relevant nickname field"
-msgstr "Editera dykdatorns namn genom att dubbel-klicka på namnfältet"
+msgstr "Ändra dykdatorns namn genom att dubbel-klicka på namnfältet"

 #: divelist.c:2348
 msgid "Edit dive"
@@ -755,7 +755,7 @@ msgstr "Slutdjup"

 #: webservice.c:220
 msgid "Enter a user identifier and press 'Download'. Once the
download is complete you can press 'Apply' if you wish to apply the
changes."
-msgstr "Ange ditt userid och tryck 'Ladda ner'. När laddningen är
färdig kan du trycka på 'Använd' för att använda data"
+msgstr "Ange ditt användarid och tryck 'Ladda ner'. När laddningen är
färdig kan du trycka på 'Använd' för att använda data"

 #: gtk-gui.c:1603
 #: info.c:733
@@ -768,27 +768,27 @@ msgstr "Kunde inte ladda vattnets salthalt"

 #: libdivecomputer.c:418
 msgid "Error parsing the datetime"
-msgstr "Kunde inte förstå tid och datum"
+msgstr "Kunde inte tolka tid och datum"

 #: libdivecomputer.c:440
 msgid "Error parsing the divetime"
-msgstr "Kunde inte förstå dyktid"
+msgstr "Kunde inte tolka dyktid"

 #: libdivecomputer.c:479
 msgid "Error parsing the gas mix"
-msgstr "Kunde inte förstå gasmix"
+msgstr "Kunde inte tolka gasblandning"

 #: libdivecomputer.c:460
 msgid "Error parsing the gas mix count"
-msgstr "Kunde inte förstå antal gasmixer"
+msgstr "Kunde inte tolka antal gasblandningar"

 #: libdivecomputer.c:450
 msgid "Error parsing the maxdepth"
-msgstr "Kunde inte förstå maxdjup"
+msgstr "Kunde inte tolka maxdjup"

 #: libdivecomputer.c:487
 msgid "Error parsing the samples"
-msgstr "Kunde inte förstå sampel"
+msgstr "Kunde inte tolka sampel"

 #: libdivecomputer.c:676
 msgid "Error registering the cancellation handler."
@@ -906,7 +906,7 @@ msgstr "Gasanvändning:\n"
 #: equipment.c:959
 #: print.c:205
 msgid "Gasmix"
-msgstr "Gasmix"
+msgstr "Gasblandning"

 #: gtk-gui.c:621
 msgid "General Settings"
@@ -938,7 +938,7 @@ msgstr "Skriv plan"

 #: webservice.c:25
 msgid "Invalid user identifier!"
-msgstr "Ogiltig användar id!"
+msgstr "Ogiltigt användarid!"

 #. ++GETTEXT: these are three letter months - we allow up to six code bytes
 #: main.c:71
@@ -988,11 +988,11 @@ msgstr "Längsta dyk"

 #: uemis.c:236
 msgid "Low Battery Alert"
-msgstr "Varning: lågt batteri"
+msgstr "Batterivarning"

 #: uemis.c:234
 msgid "Low Battery Warning"
-msgstr "Varning: lågt batteri"
+msgstr "Batterivarning"

 #: main.c:71
 msgid "Mar"
@@ -1148,7 +1148,7 @@ msgstr "Enhetsnamn"

 #: uemis.c:232
 msgid "No Tank Data"
-msgstr "Ingen tankinformation"
+msgstr "Ingen flaskinformation"

 #: info.c:611
 #: info.c:725
@@ -1285,7 +1285,7 @@ msgstr "Varning: gastid"
 #: info.c:705
 #: info.c:1158
 msgid "Rating"
-msgstr "Ranking"
+msgstr "Rankning"

 #: uemis-downloader.c:364
 #, c-format
@@ -1315,7 +1315,7 @@ msgstr "Uppdatera numrering..."

 #: download-dialog.c:141
 msgid "Retry"
-msgstr "Pröva igen"
+msgstr "Försök igen"

 #: info.c:628
 msgid "S"
@@ -1332,7 +1332,7 @@ msgstr "SAC"

 #: planner.c:1236
 msgid "SAC during decostop"
-msgstr "SAC under decostopp"
+msgstr "SAC under dekostopp"

 #: planner.c:1235
 msgid "SAC during dive"
@@ -1463,7 +1463,7 @@ msgstr "Start"

 #: uemis-downloader.c:774
 msgid "Start download"
-msgstr "Börja nedladdningen"
+msgstr "Starta nedladdningen"

 #: statistics.c:769
 msgid "Statistics"
@@ -1533,7 +1533,7 @@ msgstr "Tankbyte rekommenderat"

 #: uemis.c:214
 msgid "Tank Pressure Info"
-msgstr "Info: cylindertryck"
+msgstr "Info: flasktryck"

 #: gtk-gui.c:714
 msgid "Tec Settings"
@@ -1568,7 +1568,7 @@ msgstr "Tid"
 msgid ""
 "To edit dive information\n"
 "double click on it in the dive list"
-msgstr "Dubbelklicka på dyklistanför att editera dykinformation"
+msgstr "Dubbelklicka på dyklistan för att ändra dykinformation"

 #: gtk-gui.c:1391
 msgid "Toggle Zoom"
@@ -1679,7 +1679,7 @@ msgstr "Vattentemperatur"

 #: webservice.c:255
 msgid "Webservice"
-msgstr "Webservis"
+msgstr "Webbtjänst"

 #: main.c:62
 msgid "Wed"
@@ -1768,7 +1768,7 @@ msgstr "uppstigning"

 #: equipment.c:829
 msgid "backplate weight"
-msgstr "Ryggplatta vikt"
+msgstr "Ryggplattans vikt"

 #: dive.c:46
 msgid "bar"
@@ -1805,7 +1805,7 @@ msgstr "data"

 #: libdivecomputer.c:149
 msgid "deco stop"
-msgstr "deco stopp"
+msgstr "dekostopp"

 #: libdivecomputer.c:152
 msgid "deepstop"
@@ -1849,7 +1849,7 @@ msgstr "för dykningar #"
 #: statistics.c:676
 #, c-format
 msgid "for selected dive"
-msgstr "för ut valt dyk"
+msgstr "för valt dyk"

 #: statistics.c:640
 #, c-format
@@ -1907,7 +1907,7 @@ msgstr "pund"

 #: uemis-downloader.c:590
 msgid "long john"
-msgstr "long john"
+msgstr "Långkalsonger"

 #: dive.c:112
 #: info.c:1078
@@ -1952,7 +1952,7 @@ msgstr "mer än %d dagar"

 #: libdivecomputer.c:154
 msgid "non stop time"
-msgstr "non stop time"
+msgstr "non stop tid"

 #: libdivecomputer.c:149
 msgid "none"
@@ -2019,7 +2019,9 @@ msgstr "vävnadsnivå"
 #. ++GETTEXT the term translator-credits is magic - list the names of
the tranlators here
 #: gtk-gui.c:1062
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Linus Torvalds"
+msgstr ""
+"Linus Torvalds\n"
+"Fredrik Steen\n"

 #: libdivecomputer.c:150
 msgid "transmitter"
--
1.7.9.5


More information about the subsurface mailing list